POZVÁNKA   NA VALNOU HROMADU

  Kdy :    22.11.2017 od  17.00 hod.

  Kde :     Střední pedagogická škola  

 

Program :             1/ Volba návrhové a mandátové  komise

                            2/ Zpráva o činnosti - předseda

                            3/ Zhodnocení letní sezóny – K.Turčínová

                            4/ Plán činnosti na zimní období – K. Turčínová

                            5/ Zpráva pokladníka – M.Holubová

                            6/ Různé

                             7/ Usnesení

                             8/ Závěr                       

                  

 

 

                                                                                              Za výbor

                                                                                              Martin Frič