O Nás

SKI KLUB Karlovy Vary, z.s. byl založen na základě usnesení valné hromady v květnu 1990 a je přímým nástupcem lyžařského oddílu TJ Slavia Pozemní stavby Karlovy Vary. Svojí aktivitou navazuje na padesátiletou historii sjezdového lyžování v Karlových Varech. Klubem prošla řada závodníků a závodnic, z nichž někteří se stali členy reprezentačních družstev České republiky.

Hlavní činností našeho spolku je vytváření podmínek a všestranná péče o uspokojování potřeb našich členů, zejména však dětí a mládeže formou sportovního vyžití a to v oblasti rekreačního a závodního sjezdového lyžování.

Spolek organizuje a zařizuje pro své členy možnost všestranného sportovního vyžití zejména formou účelného využívání zařízení klubu – vleky, oddílová chata a také spolupracuje s ostatními sportovními a tělovýchovnými organizacemi (např. SLČR) zejména v oblasti zapojování svých členů do jimi organizovaných a řízených soutěží.

V současné době se věnujeme celoročně tréninku dětí a mládeže, ve věkových skupinách dětí od 6 – 23 let. Většina z nich jsou aktivně zapojena do dlouhodobých soutěží pořádaných SLČR a ostatních soutěží a pohárů Karlovarského a Ústeckého kraje. V rámci letní a podzimní přípravy se též zapojujeme do soutěží cyklistických, duatlonových a také orientačních a přespolních běhů, kdy se snažíme o spolupráci s ostatními oddíly jiných sportů a chceme v dětech rozvíjet všestrannost.

SKI KLUB Karlovy Vary, z.s. vlastní na Božím Daru - Neklidu horskou chatu s 25 lůžky, kde se konají pravidelná soustředění závodních družstev dětí a dospělých. V klubu se sdružuje přibližně 70 členů.

Kalendář akcí

Září

  • 03

    OB Vlčinec

  • 10

    Kondiční testy, pořádáme

  • 24

    Duatlon Bublava - KP U8-U16

Naši Partneři