POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

 

 Kdy : 21.11.2018 od 17.00 hod.

 Kde : Střední pedagogická škola

 

Program :

1/ Volba návrhové a mandátové komise

2/ Zpráva o činnosti - předseda

3/ Zhodnocení letní sezóny – K.Turčínová

4/ Plán činnosti na zimní období – K. Turčínová

5/ Zpráva pokladníka – M.Holubová

6/ Různé

7/ Usnesení

8/ Závěr

 

Důležité info:

pořádáme UKZ 12.1.-13.1.2019

Pohárek 9.3.2019

Povinná účast jako zimní brigáda !!!

 

Za výbor   Martin Frič