Ski klub Karlovy Vary oznamuje,  

že z důvodu  obrovské neupravitelné sněhové nadílky  a předpokládaného velkého vichru o víkendu  je UKZ 12.-13.1.2019 na Neklidu zrušen.