POZVÁNKA  NA VALNOU HROMADU

 

Kdy : 27.5.2020 od 17.00 hod.

Kde : Střední pedagogická škola

 

Program : 1/ Volba návrhové, mandátové a volební komise

2/ Zpráva o činnosti - předseda

3/ Zhodnocení zimní sezóny – K.Turčínová

4/ Plán činnosti na letní období – K. Turčínová

5/ Zpráva pokladníka – M.Holubová

6/ Volba výboru a předsedy

7/ Různé

8/ Usnesení

9/ Závěr

 

Za výbor

Martin Frič